Poistenieinfo@finservices.sk

Životné poistenie

Investičné životné poistenie

Skombinujeme pre Vás rizikové životné poistenie, ktoré kryje riziko úmrtia alebo úrazu s možnosťou investovania do rôznych finančných nástrojov. Naši profesionálni finanční sprostredkovatelia Vám poradia, ako čo najlepšie rozložiť riziko investície a dosiahnuť želaný výnos.

S novým produktom KUMULATIVE LIFE Vám k možnosti investovania v podielových fondoch pridáme navyše aj garantovaný vernostný bonus.

Kapitálové životné poistenie

S kapitálovým životným poistením od nás získate poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Okrem toho Vám ponúkame garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Na druhej strane kvôli bezpečnosti vynútenej zákonom o poisťovníctve prinášajú tieto vklady relatívne nízke výnosy.

Neživotné poistenie

Úrazové poistenie

Je poistný produkt, ktorým vykryjeme riziká úrazu. Neochránime Vás pred spadnutím na ľad alebo od úrazu pri autonehode, avšak pomôžeme Vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli zhoršiť Vašu životnú situáciu

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP - čkom kryjeme riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla niekomu druhému. Pri tomto poistení uhradí poisťovňa za Vás škodu na majetku, zdraví a iné práve poškodenému. Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením.

Havarijné poistenie (KASKO)

Havarijné poistenie je dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu. PZP síce zaplatí všetky škody, ktoré spôsobíte druhým, ale Vy sami nedostanete nič. S uzatvoreným havarijným poistením Vám zabezpečíme finančnú náhradu škody na vozidle nielen v prípade nehody, ale aj pri krádeži, živelnej udalosti alebo vandalizme. Môžete si navyše vybrať mieru spoluúčasti 2 %, 5 % alebo 10 %.

Poistenie nehnuteľností

chráňte svoj dom, byt, chatu či panelák proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami, na ktoré je človek sám prikrátky. Zabezpečíme Vám poistenie rôznych typov nehnuteľností spravidla pre:

  • rodinné domy vrátane vedľajších objektov typu okolie, samostatne stojaca garáž, plot a iné
  • byty a bytové domy
  • rekreačné objekty, t.j. chaty a chalupy
  • objekty vo výstavbe

Poistenie domácností

živelné udalosti neničia len nehnuteľnosti, ale i majetok nachádzajúci sa v nich. Preto Vám poskytneme poistenie domácnosti, ktorým ochránime Váš majetok nielen pred živlom ale i pred škodami spôsobenými krádežou vlámaním.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Preberieme zodpovednosť za Vaše škody na naše plecia. (Napr. dieťa rozbije susedovi loptou okno a ak máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, potom poisťovňa susedovi škodu uhradí).

Cestovné poistenie

Či už cestujete do zahraničia často, alebo ste len zriedkavým návštevníkom iných krajín, pred každým vycestovaním by ste mali uvažovať o cestovnom poistení.

  • Poistenie liečebných nákladov, úrazov, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie na hory...

Zdravotné poistenie

verejné zdravotné poistenie, prostredníctvom ktorého zabezpečíme pre Vás na základe Zákona o zdravotnom poistení starostlivosť a služby v rozsahu uvedenom v Zákone o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  • do budúcna pre Vás pripravujeme aj komerčné zdravotné poistenie

Dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie (SDS)

tzv. II. pilier (z povinných odvodov do Sociálnej poisťovne) - je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia. Príspevky na osobné účty sporiteľov v II. pilieri rozposiela Sociálna poisťovňa, sú spravované a zhodnocované správcovskými spoločnosťami a sú predmetom dedičstva.

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

tzv. III. pilier - je zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a zamestnávateľov. Účelom je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác zaradených do kat. 3 a 4.

Napíšte nám

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa len chcete o nás dozvedieť viac.
* sú označené povinné údaje
Prihlásenie