Úveryinfo@finservices.sk

Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

Hypotekárny úver

dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotekárny úver najnižšie úročenie. Lehota splatnosti je od 4 do 30 rokov. Hypotekárny úver sa poskytuje do výšky max. 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Úver pre mladých

je forma hypotekárneho úveru založeného nehnuteľnosťou, o ktorý môžu požiadať žiadatelia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky – vek do 35 rokov a maximálnu hranicu príjmu, ktorá sa mení každoročne a predstavuje 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Na úver pre mladých poskytuje príspevok štát. Rozumie sa ním percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere. Príspevok sa poskytuje na dobu 5 rokov.

Úver na bývanie

je flexibilnejší úver ako je hypotéka, vďaka ktorému si môžete kúpiť byt, pozemok alebo dom, prípadne zmodernizovať svoje bývanie. Úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Je určený pre fyzické osoby vo veku od 18 do 65 rokov. Splatnosť od 10 do 30 rokov. Úver na bývanie je možné získať až do výšky 100 % hodnoty nehnuteľnosti príp. i bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov.

Americká hypotéka

je bezúčelový spotrebný úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou. Výhoda americkej hypotéky je, že umožňuje klientovi získať úver na čokoľvek za výhodnejších podmienok ako pri klasickom spotrebnom úvere. Je poskytovaná na vyššiu sumu až do výšky 90% z hodnoty nehnuteľnosti, s nižšou úrokovou sadzbou a s dobou splatnosti až 30 rokov. O americkú hypotéku je možné žiadať aj bez dokladovania príjmov až do výšky 50% z hodnoty nehnuteľnosti.

Napíšte nám

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa len chcete o nás dozvedieť viac.
* sú označené povinné údaje
Prihlásenie